Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
560001/d/m2tkankitkanki

Pola definiowane
brak danych