Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
555001/a/f/l3Salmonella sppszczep bakteryjny Salmonella spp

Pola definiowane
brak danych