Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
554001/a/f/k3Pseudomonas sppszczep bakteryjny Pseudomonas spp

Pola definiowane
brak danych