Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
553001/a/f/j3Pasteurella sppszczep bakteryjny Pasteurella spp

Pola definiowane
brak danych