Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
551001/a/f/h3Listeria sppszczep bakteryjny Listeria spp

Pola definiowane
brak danych