Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
550001/a/f/g3Leptospira sppszczep bakteryjny Leptospira spp

Pola definiowane
brak danych