Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
549001/a/f/f3Klebsiella sppszczep bakteryjny Klebsiella spp

Pola definiowane
brak danych