Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
548001/a/f/d3Escherichia coliszczep bakteryjny Escherichia coli

Pola definiowane
brak danych