Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
547001/a/f/c3Clostridium sppszczep bakteryjny Clostridium spp

Pola definiowane
brak danych