Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
2130001/h/143/1543hemoglobinahemoglobina

Pola definiowane
brak danych