Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
175001/c/c2zakład produkcji paszśrodowisko zakładu produkcji pasz

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
68001zakład - sposób czyszczeniasposób czyszczenia
94001zakład - data czyszczeniadata czyszczenia
97001zakład produkcji pasz - wielkość produkcji w roku [t]wielkość zakładu