Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1255001/h/1222pasza z zielonek i pasza objętościowapasza z zielonek i pasza objętościowagreen forages and roughages

Pola definiowane
brak danych