Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1240001/h/0842nasiona oleiste, owoce oleiste, produkty i produkty ubocznenasiona oleiste, owoce oleiste, produkty i produkty uboczneoil sedds, oil fruits, products and by-products

Pola definiowane
brak danych