Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1224001/m/242/2433barwnikibarwnikicolourants

Pola definiowane
brak danych