Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1217001/m/229/2353substancje żelującesubstancje żelującegelling agents

Pola definiowane
brak danych