Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1207001/h/189/1933produkty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania aminokwasów drog± fermentacjiprodukty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania aminokwasów drog± fermentacjiby-products obtained from production of amino acids by fermentation

Pola definiowane
brak danych