Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1203001/h/183/1883grzyby niższe: produkty uzyskane w wyniku wytwarzania antybiotyków drog± fermentacjigrzyby niższe: produkty uzyskane w wyniku wytwarzania antybiotyków drog± fermentacjilower fungi: products from production of antibiotics by fermentation

Pola definiowane
brak danych