Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1202001/h/183/1853bakterie hodowane na gazie naturalnymbakterie hodowane na gazie naturalnymbacteria cultivated on natural gass

Pola definiowane
brak danych