Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1201001/h/183/1843bakterie hodowane na metanolubakterie hodowane na metanolubacteria cultivated on methanol

Pola definiowane
brak danych