Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1197001/h/177/1783produkty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makarony oraz produkty uboczneprodukty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makarony oraz produkty ubocznebakery and pasta products and by-products

Pola definiowane
brak danych