Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1195001/h/158/1753fosforan jednosodowyfosforan jednosodowymono-sodium phosphate

Pola definiowane
brak danych