Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1186001/h/158/1653fosforan jedno-,dwuwapniowyfosforan jedno-,dwuwapniowymono-dicalcium phosphate

Pola definiowane
brak danych