Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1153001/h/099/1123koncentrat soku ziemniaczanegokoncentrat soku ziemniaczanegopotato juice condensed

Pola definiowane
brak danych