Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1128001/h/084/0823śruta poekstrakcyjna z ziarna kakaowego częściowo obłuszczonegośruta poekstrakcyjna z ziarna kakaowego częściowo obłuszczonegococoa bean partially decorticated extracted

Pola definiowane
brak danych