Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
72001jednostka wielkość próbki dostarczonej do badaniajednostka wielkości3dotyczy masy lub objętości próbki pobranej/dostarczonej do badania, którą należy odróżnić od masy lub objętości próbki wykorzystanej w badaniu
0.000000.00000 1_próbka56001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary masy, objetości, pola