Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
71001wielkość próbki dostarczonej do badaniawielkość próbki2dotyczy masy lub objętości próbki pobranej/dostarczonej do badania, którą należy odróżnić od masy lub objętości próbki wykorzystanej w badaniu0.000000.000000.00000 1_próbka