Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
63001jednostka wielkości partii (serii)j.m.30.000000.00000 5_partia (seria)56001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary masy, objetości, pola