Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
61001ZWD - data nałożenia4data nałożenia jaj do wylęgu 7_ZWD