Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
6001gatunekgatunek3gatunek zwierzecia lub stada zwierząt
2_zwierzę lub stado21001

Pozycje słownika(link): Gatunki zwierząt