Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
44001wielkość partii (serii)wielkość partii (serii)20.000000.000000.00000 5_partia (seria)