Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
40001identyfikator partii (serii)identyfikator1oznaczenie partii lub serii produktu 5_partia (seria)