Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
357001poziom20.0000000000000.000000.00000258001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary stężeń