Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
348001wynik3ujemny-177001

Pozycje słownika(link): +/-/tox