Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
29001wynik3nie stwierdzono14001

Pozycje słownika(link): stwierdzono / nie stwierdzono