Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
253001wynik: wykrywanie drobnoustrojuwynik3ujemny044001

Pozycje słownika(link): dodatni / ujemny