Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
25001Wynik (metoda NPL)#60.000000.00000159001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary mikrobiologiczne