Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
197001SN3015001

Pozycje słownika(link): dodatni / ujemny / wątpliwy