Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_wydruktypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mindlugosccslow1_id
11001Wynik Wynik20.000000000000µg/kg0.000000.00000458001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary stężeń