Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
814001metoda miareczkowa

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
343001wynik8wilgotność szczątkowa#2zawartość wody (wilgotność) (id:338001)NIE
355001CaOtlenek wapnia (CaO)wynik2tlenek wapnia (CaO) (id:671001)NIE
108001wynik1kwasowośćWynik2kwasowość (id:354001)NIE
109001wynik2liczba kwasowa tłuszczuWynik2liczba kwasowa tłuszczu (id:141001)NIE
110001wynik3liczba nadtlenkowa tłuszczuWynik2liczba nadtlenkowa tłuszczu (id:142001)NIE
126001wynik5chlorkiWynik2chlorki (id:45001)NIE
262001wynik6Skrobiaskrobia2skrobia (id:458001)NIE
295001wynik7cukry#2cukry (id:512001)NIE
356001suflaguanisulfaguanidynawynik2substancje czynne w paszach leczniczych - sulfaguanidyna (id:283001)NIE
359001wynik9azot lotnych zasad amonowych#2azot lotnych zasad amonowych (id:910001)NIE
111001wynik4Zawartość soli kuchennej2sól kuchenna (NaCl) (id:274001)NIE