Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
8001spektrometria promieniowania gammagamma-ray spectrometrymetoda służąca do oceny skażeń promieniotwórczych żywności i pasz

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
8001w1Stężenie aktywności#2TAK