Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
76001toksykologiczna / oznaczania teratogennościmetoda służąca pomiarowi toksyczności

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
76001wWynik (metoda oznaczania teratogenności)Wynik1TAK