Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
65001odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciałwartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
170001w2miano1TAK
1520013mjpwd_mlmjpwd/ml#2bruceloza - Brucella spp. (id:42001)NIE
65001w1OWD3TAK
4460013mjpwd_mlmjpwd/ml#2przeciwciała anty - Brucella (id:1772001)NIE