Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
62001odczyn antyglobulinowy (OAG) / wykrywanie przeciwciał

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
62001w1wynik#3TAK
1740012st_pwstopnie przewyższenia2bruceloza - Brucella spp (id:42001)NIE