Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
53001parazytologiczna - ilościowado wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA)

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
232001w2opis (nazwa pasożyta - liczba form rozwojowych w jednostce masy próbki) stwierdzono1TAK
327001st-inwstopień inwazji3warroza - Varroa destructor (id:309001)NIE
53001w1wynik3TAK
2370013st_nosstopień inwazji3nosemoza - choroba zarodnikowcowa (Nosema spp.) (id:204001)NIE