Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
49001parazytologiczna - jakościowado wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA)

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
234001w1wynik3TAK
49001w2opis (nazwa pasożyta)stwierdzono1TAK