Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
47001metoda najmniejszego stężenia hamującego (metoda rozcieńczeń, MIC) / antybiotykoopornośćmetoda wymaga podania wartości najmniejszego stężenia hamującego wzrost bakterii.
Zwykle dla danej substancji antybakteryjnej stosuje się od 4 do 8 rozcieńczeń podwójnych mieszczących się w przedziale od 0,003 do 2048 ug/ml

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
115001w99komentarzkomentarz1NIE
113001w2MIC (mg/L)2TAK
377001ESCoporność na cefalosporyny i karbapenemy#3antybiotykooporność - identyfikacja fenotypów oporności na cefalosporyny i karbapenemy (id:1222001)NIE