Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
46001metoda dyfuzji w agarze (krążkowa) / antybiotykoopornośćmetoda wymaga podania średnicy strefy zahamowania wzrostu bakterii w milimetrach

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
112001w2średnica strefy zahamowania wzrostu#2TAK
46001w1wynik#3TAK
106001w99komentarz#1NIE
378001ESCoporność na cefalosporyny i karbapenemy#3antybiotykooporność - identyfikacja fenotypów oporności na cefalosporyny i karbapenemy (id:1222001)NIE
379001betaprodukcja betalaktamazyprodukcja betalaktamazy3antybiotykooporność - identyfikacja produkcji betalaktamazy (id:1223001)NIE
380001klindainukowana oporność na klinadamycynę3antybiotykooporność - identyfikacja indukowanej oporności na klindamycynę (id:1224001)NIE