Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
44001mikroskopowa / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
44001w1wynik1TAK