Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
43001hybrydyzacja / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
43001w1wynik1TAK
322001CAMCampylobacter spp.1Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne) (id:356001)NIE