Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
42001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) identyfikacja drobnoustroju (in vivo)metoda mikrobiologiczna polegająca na pasażu przez wrażliwe zwierzęta doświadczalne (próba biologiczna), zarodki, itp.

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
42001w1wynik3TAK
96001w99komentarz#1TAK